Kdo JSEm...                                                                              
 

Jmenuji se Jakub Radotínský, narodil jsem se 8. března 1978 jako Jakub Hladký.
 

V 6 letech mi se souhlasem otce má matka změnila příjmení podle svého tehdejšího manžela.. Dalších 25 let jsem hledal sám sebe, zdroj odkud pocházím a cíl ke kterému směřuji. Má cesta nebyl vždy tak hladká..
 

 

Životní cesta mě přivedla k mnoha výrazným osobnostem a systémům, které se ve mě propojují dodnes.

Jako první zmíním své rodiče. Ačkoli spolu nežili dlouho a krátce po mém narození se rozvedli, dali mi každý zvlášť řadu cenných hodnot a vhledů do života. Asi největším darem byl respekt a možnost volby jít si vlastní cestou... 

 

Sensei Zdeněk Března - učitel bojových umění a práce s tělem

 www.shikonbudokan.cz            www.shikon.com

Zdeňkovi vděčím za cestu k poznání těla a ducha. Zatímco na počátku jsem hledal systém účinné sebeobrany, otevřela se mi i zde duchovní rovina, která je mimochodem přítomná a dosažitelná v každé lidské činnosti, pokud si jí připustíme. Nedílnou její součástí je uzemění, přeci jen jsme fyzičtí a je dobré udržovat rovnováhu mezi nebem a zemí. Aikido, Tai chi, Karate, Iai-do, Joga a další bojové i nebojové systémy, kterými se Zdeněk zabývá, nabízejí širokou paletu sebepoznání, vitalitu a cestu ke zdraví. Je to výzva ke každodenní práci, studiu a bytí v neustálé meditaci.

 

Bhagat J. Zeilhofer -  duchovní učitel a Mistr. Terapeut Rodinných konstelací, velká osobnost na poli sebepoznávání. Otevřel mi dveře na mnoha úrovních, přivedl mě k meditaci a nalezení vnitřního klidu. Naučil mě přijímat život takový, jaký je. Pod jeho vedením jsem absolvoval v Osho meditačním centru v Lažanech několik set rodinných konstelací, semináře typu Umění zemřít, Esence síly, řadu meditačních technik a výcvik v Rodinných konstelacích.

www.rodinnekonstelace.cz


Za významné osobnosti a učitele na mé cestě považuji také mou manželku Ishu a naše dvě děti Julii a Jindříka. Jejich láska a velká tolerance mne učí lidskosti a malosti v tom zdravém slova smyslu. V našem domě jsme vytvořili realizační, terapeutickou místnost, která slouží i pro veřejnost, probíhají zde pravidelné hodiny Jogy pro dospělé i pro děti, zdravotní cvičení a řada dalších aktivit.

 

V neposlední řadě zmíním vlastně všechny lidi, bytosti a situace, které jsem v životě potkal. Schopnost přijímat je jako školu, jako formu učení, je jedním z mých základních pilířů naplněného života. Vědomí Celku a sounáležitosti a vzájemného respektu bez potřeby manipulace druhých ve mě vyvolává otázku: "Jsme jako jedinci opravdu tak jedineční a izolovaní od okolního světa? Je opravdu mezi námi taková vzdálenost, že se nás životy ostatních netýkají, nedotýkaji?"


 

V současnosti pracuji zejména jako instruktor, kouč řízení letového provozu v letecké škole CANI. Jsem členem CISM (critical incident stress management). 

 

Další moje část - činnost ve společném prostoru -  je působení v oblasti hudby, zvuků, jsem členem skupiny Redd, hraji na baskytaru a spolu s ostatními vskutku zajímavými členy této skupiny tvoříme jedinečný zvuk, energii, která vyvěrá z našich nálad a nevědomých struktur . Jde z nás a přitom je na nás nezávislá.

Tak se v popisu sebe - v sekci o mě - uzavírá kruh a JÁ se dostává opět Celku - MY :-)